Uutiset ja tiedotteet

Löydä tietoa, uutisia ja näkemyksiä perhevapaiden uudistamisesta.

”Yrittäjän asemaa parannettava perhevapaauudistuksessa”

Etujärjestöt 25.9.2018: Suomen Yrittäjien mukaan Suomen perhevapaajärjestelmä on kohtuuton yrittäjille. Järjestön mielestä on väärin, että yrittäjä maksaa muiden perhevapaat. Suomen Yrittäjät esittää, että tilapäisestä hoitovapaasta ja raskauden aikaisista lyhyistä sairauspoissaoloista aiheutuvat kustannukset korvataan yrityksille verovaroista

Lue lisää Suomen Yrittjäjien tiedotteesta täältä.

”Keskusta on halukas laittamaan rahaa perhevapaisiin”

Puolueet 22.9.2018: Puheenjohtaja Sipilän mukaan Keskusta uudistaisi perhevapaat ja panostaisi edelleen lapsiperheiden kotiapuun.

Lue lisää Keskustan puheenjohtaja Sipilän puheesta täältä.

”SDP ja kokoomus esittelivät kesäkokouksissa perheohjelmiaan”

Puolueet 15.8.2018: Sosiaalidemokraatit ja kokoomus esittelivät kesäkokouksissa omia perhepoliittiisia ohjelmiaan. SDP:n perhevapaamalli pohjautuu heidän mukaansa neljään periaatteeseen: joustavuuden lisäämiseen, naisten työmarkkina-aseman parantamiseen, isien oikeuksien vahvistamiseen sekä laadukkaaseen päivähoitoon. Kokoomus puolestaan esittää kuuden kohdan ohjelmaa lapsi- ja perheystävällisen Suomen rakentamiseksi.

Lue lisää SDP:n perhepaketista täältä ja kokoomuksen perheohjelmasta täältä.

”Palkansaajakeskusjärjestöt ja lapsi- ja perhejärjestöt vaativat perhevapaauudistuksen käynnistämistä seuraavalla hallituskaudella”

Järjestöt 15.5.2018: Suomen nykyinen perhevapaamalli on Pohjoismaiden jäykin ja korvaustasoltaan alhaisin. Perhevapaa-uudistusta tarvitaan helpottamaan työn ja perheen yhdistämistä ja edistämään tasavertaista vanhemmuutta. Uudistus tulee kirjata osaksi hallitusohjelmaa ja siihen tulee varata riittävät resurssit. Lue lisää!

”Hallitus vahvistaa perhevapaiden yhdenvertaisuutta”

Valtioneuvosto 11.4.2018: Adoptiovanhemman vanhempainrahakausi pidennetään 233 arkipäivään lapsen hoitoonottamisesta lukien. Vanhempainrahaoikeus myönnetään kaikille alle 18-vuotiaan lapsen perheen ulkopuolelta adoptoiville vanhemmille. Lue lisää!

”Ammatit jakautuvat Suomessa yhä räikeämmin naisten ja miesten töihin – HS:n hakukone näyttää, kumpi sukupuoli jyrää omalla alallasi”

HS 3.4.2018: Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) asiantuntijan Katja Leppäsen mielestä keskimääräiset palkkaerot tasoittuvat kaikkein parhaiten purkamalla jakoa nais- ja miesaloihin. ”Ehdoton ykkösprioriteetti palkkaerojen tasaamiseen on segregaation purkaminen. Toinen on perhevapaauudistus”, Leppänen perää. Lue lisää!

”Sofia Vikman: Työelämässä toteutettava mahdollisuuksien tasa-arvo”

Verkkouutiset 23.3.2018: Kansanedustaja, Kokoomusnaisten puheenjohtaja Sofia Vikmanin mukaan työelämän suurin epäkohta on se, että miehet ja naiset ikään kuin lähtevät eri lähtöviivoilta. Lue lisää!

”Suomella on vielä tekemistä tasa-arvon kanssa, eikä sorto kohdistu vain naisiin – HS kysyi, missä epäreiluus pesii”

HS 19.3.2018: Miesten ja naisten väliset palkkaerot pysyvät. Naisten ja miesten palkkaero on Suomessa noin 16–17 prosenttia miesten hyväksi. Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaaran mukaan tämä johtuu työelämän eriytymisestä naisten ja miesten ammatteihin, niiden erilaisesta palkkatasosta ja perhevapaiden epätasaisesta jakautumisesta. Lue lisää!

”Suomella käsissään paha ongelma – vauvoja syntyy liian vähän”

MTV 19.3.2018: Jos vauvoja halutaan nykyistä enemmän, lääkettä kannattaisi hakea esimerkiksi työn ja perheen yhteensovittamisesta. Tutkijat katsovat, että työelämä kaipaisi uudenlaisia joustoja. Lue lisää!

”Syntyneiden määrä Suomessa on historiallisen pieni – Yle selvitti, mitä asialle pitäisi puolueiden mielestä tehdä”

Yle 10.3.2018: Kaikki eduskuntapuolueet ilmoittavat Ylen kyselyssä olevansa valmiita toteuttamaan perhevapaauudistuksen ensi hallituskaudella. Myös varhaiskasvatukseen ollaan valmiita panostamaan. Lue lisää!

”Tarhaan vai kotiin? Suomessa lapsia hoidetaan kotona pitkään. Onko se hyvä asia?”

Suomen kuvalehti 9.3.2018: Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa yhteiskunta tarjoaa tukea kotihoitoon siihen asti, kun nuorin lapsi on kolmevuotias. Pitkän kotihoidontuen vastustajien mukaan tuki kannustaa äitejä pysymään kotona. Se heikentää naisten urakehitysmahdollisuuksia ja tasa-arvoa työelämässä. Hallitus päätti lyhyen riitelyn jälkeen helmikuussa, että perhevapaajärjestelmää ei tällä hallituskaudella uudisteta. Kiistan ytimessä oli kotihoidon tuki, kokoomuksen mukaan keskusta ei halua leikata sitä. Lue lisää!

”Yle selvitti: Helsinkiläisperhe saa lapsen kotihoidosta jopa 264 lisäeuroa kuussa, tamperelainen ei lanttiakaan”

Yle uutiset 5.3.2018: Puolet kymmenestä suurimmasta kaupungista maksaa kotihoidon tuen kuntalisää mutta puolet ei. THL:n tutkimuspäällikön mielestä vaihteleva käytäntö voi eriarvoistaa lapsia eri puolilla maata. Lue lisää!

”Keskustan Kosonen ja Kärnä esittävät lapsiperheille perustuloa – ”Kotihoidontuki voitaisiin laittaa kokeilun ajaksi jäihin””

Suomenmaa 28.2.2018: Kes­kus­tan kan­sa­ne­dus­ta­jat Han­na Ko­so­nen ja Mik­ko Kärnä esit­tä­vät ko­kei­lua, jos­sa al­le 3-vuo­ti­ai­den las­ten vanhemmil­le osoi­tet­tai­siin perus­tu­lo. Sen ta­sok­si kansane­dus­ta­jat hah­mot­televat 560 eu­roa kuu­kau­dessa, eli 1120 eu­roa per­het­tä koh­den. Yk­sin­huol­ta­jal­le per­heen pe­rus­tu­lo, 1120 eu­roa, mak­set­tai­siin ko­ko­nai­suu­des­saan. Lue lisää!

”Anna-Maja Henriksson: Perhevapaauudistus saa myös maksaa”

Verkkouutiset 25.2.2018: Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja, Anna-Maja Henrikssoninmukaan tarvitaaan perhevapaauudistus, joka helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista, vähentää miesten ja naisten välisiä palkkaeroja sekä edistää lapsen suhdetta molempiin vanhempiinsa. Uudistukseen panostaminen toisi hänen arvionsa mukaan ”varmasti mukanaan myös taloudellisesti dynaamisia vaikutuksia, esimerkiksi lisääntyneiden verotulojen muodossa”. Lue lisää!

”Susan Kuivalainen: Naisen työstä seuraa naisen eläke”

TS 23.2.2018: Sukupuolella on väliä myös silloin, kun on kyse eläkkeistä. Naisten keskimääräinen työeläke on liki 600 euroa kuukaudessa pienempi kuin miesten. Kun huomioidaan muut lakisääteiset eläkkeet, kuten perhe- ja kansaneläkkeet, ero pienenee vajaaseen 400 euroon. Naisten eläke-euro on 67 senttiä, kun kyse on työeläkkeistä ja 79 senttiä, kun katsotaan koko eläkejärjestelmää. Lue lisää!

””Monet perheet valitsevat kotihoidon, koska päivähoidon laatu on niin heikkoa””

KD-lehti 22.2.2018: Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen moittii hallitusta varhaiskasvatuksen niukasta henkilömitoituksesta ja ylisuurista ryhmistä. Osa vanhemmista ei vie lapsiaan päivähoitoon, koska hoidon taso on niin heikkoa. Lue lisää!

”Kaatunut perhevapaauudistus ei ollut kokoomuksen malli”

Verkkouutiset 19.2.2018: Kokoomus korvaisi kotihoidontuen joustavalla hoitorahalla, joka olisi 800 euroa kuukaudessa puolen vuoden ajan. Lue lisää!

”Soini kirjoittaa kotiäitivihasta ja väläyttää vaaleihin lähtemistä: ”Tulen valituksi””

MTV uutiset 19.2.2018: Soini kirjoittaa saaneensa myönteistä palautetta puolustaessaan kotihoidontukea. Soinin mukaan valinnanvapaus ja perheiden itsemääräämisoikeus ovat työllisyysastetta suurempia. Lue ja katso lisää!

”Vääntö perhevapaista jatkuu – Annika Saarikko: ”Täsmätoimiin mahdollisuus ilman muuta””

Uusi Suomi 19.2.2018: Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) pitää ”täsmätoimia” edelleen mahdollisina, vaikka perhevapaauudistus kaatui. Lue lisää!

”Pysäyttävä graafi kertoo, miten lasten saanti pysäyttää naisten tulokehityksen”

Talouselämä 18.2.2018: Tanskalaistutkimuksen mukaan lasten saaminen heikentää naisten ansioita pitkällä tähtäimellä miltei 20 prosenttia miehiin verrattuna. Lue lisää!

”Perheministeri Saarikko ehdottaa: Neuvolakäynnit työvoimapalvelujen jakelukanavaksi”

Yle uutiset 18.2.2018: Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) mielestä perhevapaauudistus voitaisiin lakipaketin kaatumisesta huolimatta toteuttaa tietyiltä osin. Lue lisää!

”Li Anderssonilta jäätävä kuitti Timo Soinille: ”Kuinka pihalla voi olla?””

Uusi Suomi 18.2.2018: Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson lataa suorat sanat ulkoministeri Timo Soinille (sin.), joka syytti blogissaan Anderssonia ja Helsingin pormestaria Jan Vapaavuorta (kok.) kotiäitivihasta. Lue lisää!

”Sinisiltä tyly lyttäys kokoomuksen avaukselle perhevapaista: ”Irvokasta, että entinen kypäräpappipuolue on taantunut perhesosialismiin””

Uusi Suomi 18.2.2018: Sininen eduskuntaryhmä antaa tiukat reunaehdot uusien neuvottelujen aloittamiselle perhevapaauudistuksesta. Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) sanoi lauantai-iltana Ylelle toivovansa, että viikolla kaatunut uudistus voitaisiin ottaa uudelleen pöydälle jo syksyllä. Lue lisää!

”Kuntalisä voi olla arvaamaton jokeri perhevapaita uudistettaessa”

Aamulehti 17.2.2018: Kuntien päätösvallassa oleva kuntalisä voi viedä terän kotihoidontukeen mahdollisesti tehtäviltä muutoksilta. Perhevapaauudistus karahti kiville kuluneella viikolla, ja paineet uudistuksen toteuttamiseen ensi vaalikaudella ovat kovat. Lue lisää!

”Kokoomuksen yllätysavaus: perhevapaauudistusta voitaisiin yrittää uudelleen vielä syksyllä”

Yle uutiset 17.2.2018: Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) mukaan perhevapaauudistuksen työllisyyshyötyjä on vähätelty. Hänen mukaansa uudistus olisi tärkeä tasa-arvon ja Suomen työllisyysasteen vuoksi. Lue lisää!

”Kesärannan keittiöstä se alkoi – Näin perhevapaaremontti eteni, kaatui ja iski särön keskustan ja kokoomuksen välille”

Yle uutiset 17.2.2018: Yle selvitti perhevapaauudistuksen vaiheet alun toiveikkuudesta yllättävään umpikujaan. Lue lisää!

”Keskustan tapaan nyt myös kokoomus halukas palaamaan perhevapaauudistus-pöytään”

Demokraatti 17.2.2018: Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) väläyttää Ylellä, että kokoomus haluaisi neuvotella vielä perhevapaauudistuksesta hallituskumppaneiden kesken. Lue lisää!

”Kotihoidon tuki paljastaa puolueiden perusarvot”

HS 14.2.2018: ILKAN mukaan perhevapaiden karahtaminen kiville kertoo hallitus­puolueiden kompromissi­halun katoamisesta vaalien lähestyessä. Lue lisää!

”Yle sai käsiinsä paperin perhevapaaneuvotteluista: Kotihoidon tukea haluttiin porrastaa, isille enemmän hoitovastuuta ja sisarkorotuksiin leikkaus”

Yle uutiset 13.2.2018: Ylen haltuunsa saaman vaikutusarviolaskelman mukaan perhevapaamallin työllisyysvaikutus olisi ollut 1 300 henkilötyövuotta. Lue lisää!

”Pääministeri Juha Sipilä: Perhevapaauudistus toi liian vähän työpaikkoja – odotukset oli viritetty liian korkealle”

HS 13.2.2018: Sipilä harmittelee hallituspuolueiden keskinäistä mätkimistä sosiaalisessa mediassa, mutta sanoo hallituksensa selviävän tästäkin. Lue lisää!

”Lapsiperheiden etujärjestöt kiittelevät yksimielisesti perhevapaauudistuksen aikalisää: ”Perheille tarjoiltiin leikkausuhkaa, porkkana unohtui””

Suomenmaa 13.2.2018: Lap­si­per­hei­den etu­jär­jes­töt kiit­te­le­vät kaut­ta lin­jan hal­li­tuk­sen pää­tös­tä luo­pua per­he­va­paa­uu­dis­tuk­sen val­mis­te­lus­ta esi­te­tyil­lä reu­na­eh­doil­la. Vä­es­tö­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Ma­ria Kai­sa Au­la pi­tää ai­ka­li­sää hy­vin­kin odo­tet­tu­na rat­kai­su­na. Lue lisää!

”Ilkka Ahtiaisen kommentti: Perhevapaauudistuksen kariutuminen on kokoomukselle erityisen katkera paikka – ja siihen on painavat syynsä”

MTV uutiset 13.2.2018: Hallituksen perhevapaauudistuksen kariutuminen on kova pala – hallituspuolueista varsinkin kokoomukselle. Kolmesta puolueesta se on ollut kaikista innokkain viemään eteenpäin asiaa, josta ei – se on hyvä muistaa – hallitusohjelmassa sovittu yhtikäs mitään. Lue ja katso tästä!

”Ministerit jatkoivat perhevapaakiistaa Huomenta Suomessa – ”Surkea lopputulos tasa-arvon kannalta””

MTV uutiset 13.2.2018: Hallituspuolueiden puheenjohtajat ilmoittivat eilen, ettei tämä hallitus toteuta kaavailtua perhevapaauudistusta. Asiasta keskustelivat Huomenta Suomessa ministerit Annika Saarikko (kesk.) ja Sanni Grahn-Laasonen (kok.). Lue ja katso tästä!

”Keskusta juhli 80-luvun puolivälissä uutta kotihoidon tukea – kokoomus olisi halunnut vielä korkeamman tuen”

Kaleva 13.2.2018: Joulun jälkeen vuonna 1984 eduskunta päätti punamultahallituksen johdolla nykyisestä kotihoidon tuesta, jolla lasta sai työpaikkansa säilyttäen hoitaa kotona 3-vuotiaaksi. SDP:n korostama subjektiivinen päivähoito ja keskustan ajama kotihoidon tuki olivat aiemmin ajaneet päähallituspuolueet kiistelyyn, johon ratkaisun sorvasivat puoluesihteerit Seppo Kääriäinen (kesk.) ja Erkki Liikanen (sd.) Lue lisää!

”Hallitus ei päässyt maanantai-iltana sopuun perhevapaista – Tästä riidassa oli kyse”

HS 13.2.2018: Uudistuksen kaatuminen tarkoittaa, että isien osuus vanhempain­vapaista ei pitene. Lue lisää!

”SAK:n Eloranta paljastaa tarjouksen perhevapaista – Hallitukselle kotihoidontuki, järjestöille ansiosidonnaiset”

Uusi Suomi 13.2.2018: SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta on pahoillaan, että Juha Sipilän hallitus ei päässyt maanantaina sopuun perhevapaauudistuksen jatkamisesta. Lue lisää!

”Perhevapaauudistuksen kaatuminen nostatti poliitikoiden palauteryöpyn – ”Jos hallituksen pääpari ei ole samaa mieltä kuin Twitter-viestistä, toivon seuraavaksi yhteislinjaksi eronpyyntöä””

HS 12.2.2018: Perhevapaauudistuksen kaatuminen on nostattanut poikkeuksellisen voimakkaan palauteryöpyn pikaviestipalvelu Twitterissä. Lue lisää!

”Soini perhevapaauudistuksen kaatumisesta: ”Sosiaalisetiä tai tasa-arvotantanttoja ei kaivata sanelemaan””

MTV uutiset 12.2.2018: Sinisten ulkoministeri Timo Soini on ottanut kantaa perhevapaauudistuksen kaatumiseen blogissaan. Soinin mukaan uudistus ilman lisärahaa olisi todellisuudessa leikkaus. Lue lisää!

”Sanni Grahn-Laasonen: Perhevapaauudistus kaatui arvoihin”

Verkkouutiset 12.2.2018: Opetusministerin mukaan neuvottelujen lopussa esillä ollut malli olisi lisännyt naisten työllisyyttä tuhansilla. Lue lisää!

”Hallitus sössi perhevapaauudistuksen, Rinne: ”Kysymys on koko hallituksen kyvyttömyydestä perhe- ja tasa-arvopolitiikkaan””

Demokraatti 12.2.2018: Vakava paikka, suurimman oppositiopuolueen SDP:n puheenjohtajaAntti Rinne toteaa Demokraatille. Hallitus on juuri ilmoittanut, ettei sen valmistelema perhevapaauudistus etene. Lue lisää!

”Kompromissejakin oli pöydällä – Petteri Orpo pettyi perhevapaiden kaatumiseen”

Verkkouutiset 12.2.2018: Kokoomus tulkitsee uudistuksen kaatuneen periaatekysymykseen kotihoidontuesta, keskusta puhuu rahasta. Lue lisää!

”Sipilä: Perhevapaauudistusta ei toteuteta tällä vaalikaudella”

Yle uutiset 12.2.2018: Hallituspuolueiden puheenjohtajat kokoontuivat illalla käsittelemään jumiutuneita perhevapaauudistusneuvotteluita. Lue lisää!

”Sipilä: Perhevapaauudistusta ei toteuteta tällä vaalikaudella”

HS 12.2.2018: Hallituksen trio eli hallituspuolueiden puheenjohtajat eivät päässet maanantai-iltana sopuun perhevapaiden uudistuksesta syntyneestä kiistasta. Lue lisää!

”Isät kotiin, äidit töihin, lapset päivähoitoon? Tästä on kyse hallituksen perhevapaariidassa, johon odotetaan ratkaisua tänä iltana”

HS 12.2.2018: Perhevapaauudistuksesta vastannutta työryhmää johtava perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) löi hanskat tiskiin perjantaina. Trio eli hallituspuolueiden johto kokoontuu vielä neuvottelupöytään maanantai-iltana. Lue lisää!

”Miten käy perhevapaauudistuksen? Hallituspuolueiden puheenjohtajat parhaillaan koolla Kesärannassa”

Yle uutiset 12.2.2018: Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko löi viime viikon perjantaina yllättäen jarrut pohjaan ja ilmoitti keskeyttävänsä perhevapaauudistuksen valmistelun. Lue lisää!

”Hallituksen sisäinen voimapolitiikka kiihtyy – nyt keskusta pelaa kovilla perhevapaiden uudistuksessa”

HS 12.2.2018: Perhevapaiden uudistus olisi tullut vaalivuoden alussa voimaan. Se voisi olla keskustalle riski. Lue lisää!

”Hallituksen johto pohtii perhevapaauudistuksen jatkokuvioita”

MTV uutiset 12.2.2018: Hallituksen johtokolmikko käsittelee tänään perhevapaauudistuksen kohtaloa. Lue lisää!

”Keskustan varapuheenjohtaja Kurvinen ihmettelee kokoomuksen valikoivaa valinnanvapauden puolustamista – tärkeää alkoholipolitiikassa ja terveysbisneksessä, ei lastenhoidossa”

Suomenmaa 12.2.2018: Kes­kus­tan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Kur­vi­nen häm­mäs­te­lee, mik­si yk­si­lön­va­paut­ta ja ih­mi­sen va­lin­nan­va­paut­ta puo­lus­ta­neen ko­koo­muk­sen po­lii­ti­koil­la tun­tuu ole­van suur­ta ha­lua hei­ken­tää van­hem­pien mah­dol­li­suuk­sia hoi­taa al­le 3-vuo­ti­ai­ta lap­sia ko­to­naan. Lue lisää!

”Kokoomuksen Vartiainen arvelee: Perhevapaauudistuksen peruuntumisen taustalla muut syyt kuin raha – ”Tästä se kenkä puristaa””

MTV uutiset 12.2.2018: Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen ei usko, että rahan puute on perhevapaauudistuksen peruuntumisen syy. Lue lisää!

”Timo Soini perhevapaauudistuksen ongelmista: ”Sininen ei aja punaista politiikkaa””

HS 11.2.2018: Ulkoministeri Timo Soini (sin) otti sunnuntaina blogissaan osaa vilkkaaseen keskusteluun perhevapaauudistuksesta. Lue lisää!

”Sanni Grahn-Laasonen: Tasa-arvo vaatii tekoja – perhevapaauudistus ei saa kaatua vanhanaikaisiin asenteisiin”

Verkkouutiset 11.2.2018: Kokoomus haluaa uudistaa perhevapaat nykyaikaan. Lue lisää!

”Politiikan erikoistutkija: Hallituspuolueiden kannatuskehitys ja vaalien lähestyminen näkyvät perhevapaauudistuksen kaatumisessa”

Yle uutiset 10.2.2018: Politiikan erikoistutkija ja yliopiston lehtori Jenni Karimäki muistuttaa, että rahakysymysten taustalla on politiikassa aina myös arvomaailma. Lue lisää!

”Sarkomaa uskoo perhevapaauudistukseen vielä tällä hallituskaudella: Vaikutuksiltaan hyvä malli on löydettävissä””

Keskisuomalainen 10.2.2018: Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa ihmettelee keskustan eduskuntaryhmän halua siirtää perhevapaauudistus seuraavalle hallituskaudelle. Hän uskoo, että vaikutuksiltaan hyvä malli on saavutettavissa vielä tällä hallituskaudella. Lue lisää!

”Uraäitien verkosto: Perhevapaaudistus ei saa karata kauas”

Verkkouutiset 10.2.2018: Mothers in Business -yhdistyksen mukaan nykyinen perhevapaajärjestelmä ei vastaa tätä aikaa, eikä mukaile yhteiskunnan tasa-arvotavoitteita. Lue lisää!

”Sipilä: Hallituksen trio käsittelee vielä perhevapaauudistuksen tilanteen”

HS 10.2.2018: Keskustan Annika Saarikko ilmoitti perjantaina pysäyttävänsä uudistuksen, joka olisi muun muassa pidentänyt isien osuutta vanhempainvapaasta. Hallituskumppani kokoomus pettyi tähän pahanpäiväisesti. Lue lisää!

”Antti Kaikkonen: Näillä eväillä on vaikea päästä eteenpäin, perhevapaauudistus siirtynee seuraavalle hallitukselle”

Yle uutiset 10.2.2018: Uudistus olisi leikannut monien lapsiperheiden toimeentuloa, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo. Lue lisää!

”Sinisten ministeri Pirkko Mattila Ylellä: Olisin valmis lisärahoitukseen, jotta perhevapaauudistus saataisiin aikaan”

HS 10.2.2018: Mattila puhui asiasta Ylen Ykkösaamussa. Keskusta kaatoi uudistuksen rahanpuutteeseen vedoten. Lue lisää!

”Hallitus riitelee perhevapaista: Keskusta pysäytti uudistuksen, kokoomus haluaa jatkaa”

MTV uutiset 9.2.2018: Päähallituspuolueiden ministerit ovat eri mieltä siitä, jatketaanko perhevapaauudistusta. Keskusta kaatoi uudistuksen, mutta kokoomus haluaa viedä sitä sovitusti eteenpäin. Lue lisää!

”Kokoomus hermostui Saarikon päätökseen keskeyttää perhevapaauudistus”

Kuntalehti 9.2.2018: Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko, kesk., on kaatanut hallituksen perhevapaauudistuksen. Hän kertoo asiasta blogissaan ja Facebook-sivullaan. Saarikon päätös on saanut murskapalautetta erityisesti kokoomuksesta. Lue lisää!

”Kokoomus eri linjoilla keskustan kanssa perhevapaauudistuksesta – Orpo: ”Ei näin tärkeää asiaa noin vain voi kaataa””

Yle uutiset 9.2.2018: Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko kertoi tänään, että perhevapaauudistus kaatuu. Kokoomuksen Petteri Orpo ja Sanni Grahn-Laasonen ovat täysin eri linjoilla kuin Saarikko. Lue lisää!

”Keskusta ja kokoomus törmäys­kurssilla perhevapaista – pettynyt Grahn-Laasonen vaatii uudistusta Sipilän, Orpon ja Terhon käsittelyyn

HS 9.2.2018: Opetusministerin mukaan varhaiskasvatuksen kulujen kasvamiseen oli hallituksessa varauduttu ja rahoituksesta oli suunnitelma. Uudistus kaatui keskustan eduskuntaryhmässä. Lue lisää!

”Hallituksen valmistelema perhevapaiden uudistus on kaatunut: ”Sitä ei pystytä näillä reunaehdoilla toteuttamaan””

MTV uutiset 9.2.2018: Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) on pysäyttänyt perhevapaauudistuksen. Saarikko kertoo asiasta Facebookissa. Saarikko on uudistusta tehneen ministeriryhmän puheenjohtaja. Lue lisää!

”Hallituksen perhevapaauudistus kaatuu – ministeri Saarikko pysäytti hankkeen”

HS 9.2.2018: Saarikko katuu nyt, että hallitus laittoi uudistukselle etukäteen liian tiukat reunaehdot. Keskustan mielestä se oli virhe. Lue lisää!

”Aula perhevapaauudistuksesta: Perheiden hyvinvointia ei pidä uhrata työllisyysasteen alttarille”

Suomenmaa 5.2.2018: Käy­kö per­he­va­paa­uu­dis­tuk­sen, äi­tien ak­tii­vi­mal­lin, suh­teen kuin var­si­nai­ses­sa ak­tii­vi­mal­lis­sa; kri­tiik­ki he­rää, mut­ta lii­an myö­hään? Lue lisää!

”Neuvottelut perhevapaista loppusuoralla – isät ovat saamassa pidemmät vapaat, mutta kiintiö herättää myös vastustusta”

HS 30.1.2018: Hallitus aikoo perhevapaauudistuksessaan kasvattaa isille kiintiöityä osuutta perhevapaista ja pidentää sen avulla perhevapaiden ansioihin sidottua tukea. Lue lisää!

”Tutkimus: Suomalaiset eivät halua pakkokiintiöitä perhevapaisiin”

Suomen Yrittäjät 24.1.2018: Perhevapaisiin ei pidä tehdä pakkokiintiöitä, vaan perheille pitää antaa vapaus valita, että pitääkö vapaat äiti vai isä. Tätä mieltä on ylivoimaisesti suurin osa suomalaisista (76%). Asia käy ilmi Suomen Yrittäjien teettämästä tutkimuksesta. Lue lisää!

Ykkösaamu: Tuleeko perhevapaasta sopu hallituksessa?

Yle Ykkösaamu 24.1.2018: Tuleeko perhevapaasta sopu hallituksessa? Kansanedustajat Aila Paloniemi (kesk), Sanna Lauslahti (kok) ja Simon Elo (sin) vastaavat. Katso tästä!

”Eivätkö isät lähde perhevapaille sinunkaan työpaikassasi? Kaksi kantoa kaskessa”

Talouselämä 23.1.2018: Jo puolet isistä käyttää enintään yhdeksän viikon itsenäistä isyysvapaata, mutta isien pidemmille perhevapaille on yhä monia esteitä ja niitä käyttää harva isä. Lue lisää!

”Ministeri ja tutkija: Työllisyysaste ei korjaannu perhevapaauudistuksella”

Suomenmaa 23.1.2018: Annika Saarikko muistuttaa, että perhevapaauudistuksen tavoitteena on ensisijaisesti parantaa asenneilmastoa, jotta isät voisivat helpommin viettää aikaa lastensa kanssa ja nuorten naisten asema työmarkkinoilla paranisi. Lue lisää!

”Petteri Orpo sinisten nimeämästä Sannin ”kotkotuksesta”: Huono ilmaisu erittäin tärkeästä asiasta”

MTV uutiset 20.1.2018: Perhevapaauudistuksen valmistelu takkuaa ja on yhä pahasti kesken. Tavoitteena oli, että ministerityöryhmä olisi saanut sovittua uudistuksen päälinjoista vuodenvaihteeseen mennessä. Lue lisää!

”Grahn-Laasonen: Perhevapaauudistus maaliin vielä tammikuun aikana – Orpo tyrmää puheet ”Sannin kotkotuksesta””

Ilta-sanomat 20.1.2018: Valtiovarainministeri tyrmää sinisten leiristä kantautuneet arviot, joiden mukaan uudistus olisi pelkkä ”Sannin kotkotus”. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) uskoo, että perhevapaauudistus saadaan maaliin vielä tammikuun aikana. Lue lisää!

”Ministeri Mattila ihmettelee väitteitä perhevapaaneuvottelujen torppaamisesta: ”Neuvottelut ovat vielä kesken””

Suomenmaa 19.1.2018: So­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Pirk­ko Mat­ti­la (sin.) sa­noo ole­van­sa erit­täin yl­lät­ty­nyt Hel­sin­gin Sa­no­mien väit­tees­tä, jon­ka mu­kaan si­ni­set oli­si lä­hes tor­pan­nut per­he­va­paa­neu­vot­te­lut. Lue lisää!

”THL: Esimiesten pitäisi tukea enemmän perhevapaille jääviä isiä”

Yle 19.1.2018: THL on tutkinut syitä isien vähäiseen perhevapaiden pitämiseen sekä etsinyt keinoja lisätä vapaiden käyttöä. Suurimmaksi ongelmaksi on muodostunut työtehtävien järjestely poissaolon aikana. Lue lisää!

”Sinisten Pirkko Mattila kiistää puolueensa haluttomuuden tehdä perhevapaauudistusta”

HS 19.1.2018: Sosiaali- ja terveysministeri Mattilan mukaan sinisille ensisijaista on, että perheiden vapaus päättää vapaiden käytöstä säilyy. Lue lisää!

”Työpaikkojen käytännöt ja esimiehen tuki avainasemassa isien perhevapaaratkaisuissa”

Työterveyslaitos ja THL 19.1.2018: Jo puolet isistä käyttää enintään yhdeksän viikon itsenäistä isyysvapaata, mutta isien pidemmille perhevapaille on yhä monia esteitä ja niitä käyttää harva isä. Töiden organisointi isän vapaan aikana ja esimiehen suhtautuminen vapaan pitämiseen suuntaavat isien ratkaisuja. Lue lisää!

”Tutkija kannustaa pidentämään isyysvapaata – ”Silloin isienkin työtehtävien tuurauksia ryhdyttäisiin järjes­te­le­mään palkkaamalla sijaisia””

Suomenmaa 19.1.2018: Isyys­va­paan pi­den­tä­mi­nen oli­si te­ho­kas kei­no oh­ja­ta asen­tei­ta ja työ­pai­kan käy­tän­tö­jä sii­hen, et­tä hoi­to­vas­tuu lap­sis­ta ja­kau­tui­si ny­kyis­tä ta­sai­sem­min äi­deil­le ja isil­le, sa­noo eri­kois­tut­ki­ja Jo­han­na När­vi Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­ses­ta. Lue lisää!

”Petteri Orpo: Noloa siniset – perhevapaauudistus ei ole Sannin ”kotkotus””

Verkkouutiset 19.1.2018: Perhevapaauudistuksesta ei ole päästy sopuun, ja siniset olisivat valmiita hautaamaan hankkeen. Lue lisää!

””Äidin ensisijaisuus lapsen hoitajana on edelleen kyseenalaistamaton” – Suomalaiset työpaikat eivät kannusta miehiä perhevapaille, ja isät hoitelevat töitä jopa kotoa”

HS 19.1.2018: Miehet ovat voineet jäädä hoitamaan lasta isyysvapaalle vuodesta 1978 asti. 40 vuoden aikana isyysvapaat ovat pidentyneet ja niiden käyttö lisääntynyt ja muuttunut joustavammaksi. Lue lisää!

”HS: Perhevapaauudistus junnaa – sinisillä ei haluja viedä eteenpäin”

Verkkouutiset 19.1.2018: Perhevapaauudistuksen valmistelu on yhä pahasti kesken, kertoo Helsingin Sanomat. Sinisten mukaan hanke on jo lähes kuopattu, mutta kokoomuksen mukaan se etenee, joskin luultua tahmeammin. Lue lisää!

”Aikaraja umpeutui, mutta perhe­vapaa­uudistus on jumissa – Ministeri Saarikko: ”Missään nimessä ei ole hanskoja lyöty tiskiin””

HS 18.1.2018: Valmistelua johtava keskustan ministeri Annika Saarikko myöntää, että vaikeuksia riittää, mutta hanskoja ei ole lyöty tiskiin. Kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen uskoo, että ratkaisu syntyy tammikuun aikana. Lue lisää!

”Ruotsissa isät käyttävät lähes 30 prosenttia vanhempainvapaasta – Suomen isät kaukana takana”

MTV Uutiset 17.1.2018: Tuoreiden tutkimustulosten mukaan Ruotsissa yhä useampi isä jää isyysvapaalle hoitamaan perheen lasta. Ruotsi tarjoaa yhdestä lapsesta 480 päivää vanhempainvapaata, mikä voidaan jakaa äidin ja isän kesken. Lue lisää!

”Kotihoidon tukeen tulossa porrastusta lapsen iän mukaan – hallituksen perhevapaaremontti valmistumassa pian”

Ilkka 11.1.2018: Hallituksen syksyllä käynnistämästä perhevapaauudistuksesta on määrä tulla ratkaisuja vielä tämän kuun aikana. Ratkottavana on muun muassa se, millä tavalla isät saadaan käyttämään nykyistä suurempi osa perhevapaista ja toisaalta äidit työelämään nopeammin lapsen syntymän jälkeen. Lue lisää!

”Teknologiajätti panostaa työhyvinvointiin – Pidemmät isyysvapaat ja palkallista vapaata sairaan läheisen hoitoa varten”

Talouselämä 10.1.2018: Microsoft laajentaa perhevapaitaan ja myöntää työntekijöilleen palkallista läheisen hoitovapaata. Microsoftin työntekijät saavat jatkossa täyttä palkkaa isyysvapaalla nykyisen kuuden päivän sijaan kuudelta viikolta. Lue lisää!

”Isät kotiin ja äidit töihin – hallitus on kasvattamassa isien osuutta perhevapaista”

Yle 3.1.2018: Perhevapaajärjestelmään on tulossa remontti ensi vuoden alussa. Uudistamista vaikeuttavat keskenään ristiriitaiset tavoitteet ja tiukat reunaehdot. Lue lisää!

Yle uutiset 3.1.2018: Katarina Murto kertoo videolla perhevapaiden uudistuksesta, jossa isille kiintiöityä osuutta ollaan kasvattamassa. Katso tästä!

”Lastenhoitoratkaisut helsinkiläisissä lapsiperheissä”

Helsinki, kaupunkitutkimus ja –tilastot 20.12.2017: Anita Haataja, Hanna Ahlgren-Leinvuo, Sanna Ranto ja Maria Valaste: Lastenhoitoratkaisut helsinkiläisissä lapsiperheissä on Suomessa ensimmäinen tutkimus, jossa varhaiskasvatusikäisten lasten hoitoratkaisuja voidaan tarkastella kokonaisvaltaisesti rekisteripohjaisella, kaikki lapset kattavalla aineistolla. Lue lisää!

”Hallitus saattaa aloittaa varhaiskasvatuksen uudistustyön jo ensi keväällä – perhevapaauudistus ratkeaa lähiviikkoina”

HS 9.12.2017: Hallituksen pääpuolueet pitävät mahdollisena, että valmistelutyö viisivuotiaiden lasten pääsystä maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin voisi alkaa jo ensi keväänä. Lue lisää!

”Hallitus ei tee suurta mullistusta perhevapaisiin”

HS 2.12.2017: Uudistuksen keskeiseksi kysymykseksi voi nousta se, tuleeko isille lisää ansiosidonnaisia perhevapaita. Lue lisää!

”Islannin perhevapaamalli toi isät kotiin vauvoja hoitamaan – ”Naisten ei tarvitse valita uran tai lasten välillä, täällä voi saada molemmat””

Yle 21.10.2017: Islannissa ei käydä ideologista keskustelua kotiäitiydestä, koska sellaiselle ei ole tarvetta. Lue lisää!

”Osa-aikatyö on monen perheellisen pelastus – Nämä asiat sinun tulee huomioida, jos haluat lyhentää työaikaasi”

HS 15.10.2017: Raha ja suomalainen työkulttuuri ovat suurimmat esteet osa-aikatyön yleistymiselle. Osa-aikatyötä tekevät Tuomas Tonteri ja Anni Ojala kertovat vinkkinsä, miten työasiat saa järjestymään. Lue lisää!

”Työmarkkinajärjestöt: Isille isompi osuus perhevapaista”

Yle 25.9.2017: Työmarkkinajärjestöjen vaatimus hallituksen huomenna tiistaina alkavalle perhevapaiden remontille on selvä: isille varattuja vapaita on pidennettävä nykyisestä. Lue lisää!

”Tutkimus: Monet isät haluaisivat lisää isyysvapaita – iso osa äideistä vastustaa”

Yle 12.9.2017: THL:n tutkijat suosittelevat isille pidempiä korvamerkittyjä vapaita, koska ne olisivat selkeä viesti kotiin ja töihin, että isän hoitovastuu lapsesta on tätä päivää. Lue lisää!

”Aito perhevapaauudistus tarpeen”

Turun Sanomat 2.9.2017: Valmistelijoiden on tärkeää pitää huoli siitä, ettei uudistus jää näennäiseksi. Toivottavasti luodaan malli, joka nykyistä paremmin takaa perhe-elämän ja työn yhdistämisen. Lue lisää!

”Hallituksen päätös hämmentää – tuleeko perhevapaisiin sittenkään kunnon remonttia?”

Uusi Suomi 1.9.2017: On mahdollista, että kotihoidon tukea ei uudistetakaan perhevapaauudistuksen yhteydessä. Lue lisää!

 ”Perhevapaauudistus tulee tiukalla aikataululla – tuen tasoon voi tulla suuria muutoksia”

Helsingin Sanomat 31.8.2017: Hallitus julkaisi tiedon, jonka mukaan ministerityöryhmä valmistelee uuden mallin vuoden 2017 loppuun mennessä. Lue lisää!

”Uusi perhevapaamalli voimaan vuonna 2019 – perheille halutaan tuoda lisää joustavuutta”

Lapin Kansa 31.8.2017: Perhevapaauudistus astuu voimaan alkuvuodesta 2019.  Hallituksen esitys uusista perhevapaista valmistuu syksyn aikana. Uudistuksen yksi tärkeimmistä tavoitteista on joustavuuden lisääminen perheille. Lue lisää!

”Perhevapaauudistus toteutetaan – kotihoidontukeen ei kosketa”

Talouselämä 31.8.2017:  Kulttuuri- ja Eurooppa-ministeri Sampo terho kertoi hallituksen tiedotustilaisuudessa, että hallitus yksinkertaistaa ja kehittää tukijärjestelmää paremmaksi. Uudistuksen on määrä tulla voimaan vuoden 2019 alussa. Lue lisää!

”Perhevapaauudistus hämmentää: ” Hallituksen muotoilu väljä, odotamme tarkennusta””

Kauppalehti 31.8.2017: Työmarkkinajärjestöjen työelämäasiantuntijat ovat pettyneitä, ettei heillä ole päätösvaltaa perhevapaauudistuksen suunnittelussa, vaan sitä hoitavat kolmen ministerin työryhmät. Lue lisää! 

”Perhevapaauudistuksen valmistelu alkaa: Mahdollisuus hoitaa lasta 3-vuotiaaksi asti kotona säilyy”

Yle Uutiset 31.8.2017: Hallitus on sopinut perhevapaauudistuksen valmistelun aloittamisesta budjettiriihessään. Uudistuksen on tarkoitus astua voimaan vuonna 2019. Lue lisää!

”Perhevapaiden uudistamiselle alkaa löytyä hallituksessa yhteinen sävel – aikataulun lisäksi suurin kiistakysymys on edelleen kotihoidontuki”

Helsingin Sanomat 12.8.2017: Perhevapaiden uudistamisen suurimmat kompastuskivet ovat tällä hetkellä aikataulu ja kotihoidontuki. Lue lisää!

”Orpo: Perhevapaauudistus polkaistava vihdoin käyntiin budjettiriihessä”

Turun Sanomat 7.8.2017: Valtiovarainministeri Petteri Orpon mukaan perhevapaauudistus täytyy laittaa käyntiin budjettiriihessä. Lue lisää!

”Perhevapaa repii hallitusta – Sampo Terho tyrmää hallituskumppanien haaveen”

Ilta-Sanomat 24.4.2017: Perussuomalaisten Sampo Terho tyrmää muiden hallituspuolueiden kannattaman perhevapaauudistuksen. Lue lisää!

”Perhevapaan palikat halutaan järjestää uusiksi – HS esittelee viisi mallia ja listaa niiden plussat ja miinukset”

HS 10.3.2017: Painetta sukupuolten tasa-arvoa ja työllisyyttä parantavaan perhevapaaremonttiin tulee nyt joka suunnalta. HS esittelee malleista tärkeimmät. Lue lisää!

”Kokoomukselta ja SAK:lta samanlainen perhevapaamalli”

Maaseudun Tulevaisuus 1.3.2017: Kokoomus ja SAK ovat molemmat julkaisseet samankaltaiset perhevapaamallit. Lue lisää!

”Perhevapaiden uudistusta pukkaa nyt joka tuutista – kenen malli helpottaisi sinun tilannettasi eniten?”

Yle 18.12.2016: Yle kokosi SAK:n, Kokoomuksen, Vihreiden, SDP:n, Keskustan ja Perussuomalaisten perhevapaauudistusmallit yhteen uutiseen. Lue lisää!

”Vihreät: Perhevapaat tasajakoon ja joustoa tukien käyttöön”

Yle 15.12.2016: Vihreät julkaisivat 5+5+5 -mallin, jossa sekä äidille että isälle kuuluisi 5 kuukauden pakolliset hoitojaksot, kolmas viiden kuukauden jakso on jaettavissa. Vihreät kävivät myös läpi sateenkaariperheiden, yksinhuoltajaäitien ja vuoroviikoin toisen vanhemman luona asuvienlasten asemaa ehdottamassaan perhevapaamallissaan. Lue lisää!

”Keskusta mullistaisi perheiden vapaat ja tuet”

Yle 13.12.2016: Keskusta ilmoitti omasta mallistaan, joka poikkeaa yleisesti muiden pohjana toimineesta SAK:n perhevapaamallista. Keskustan mallin toimeenpano venyisi ensi vaalikauden puolelle. Lue lisää!

”SAK kiiruhtaa perhevapaauudistusta: Työllisyys paranisi selvästi ilman lisäkustannuksia”

Yle 22.10.2016: SAK yrittää kiihdyttää perhevapaauudistusta työllisyyden parantamiseksi, Perussuomalaiset eivät ole valmiita uudistukseen. Lue lisää!