Esitetyt perhevapaamallit

Löydä tietoa, uutisia ja näkemyksiä perhevapaiden uudistamisesta.

Perhevapaat nykymallin mukaan

Nykymallin mukaisista perhevapaista voi lukea täältä. 

Mothers in Business

27.11.2017: MiB päätyi esittämään tasa-arvoon perustuvaa perhevapaamallia 9+9. Lue lisää!

Monimuotoiset perheet -verkosto

26.9.2017: Verkoston työntekijä Anna Moring on laatinut verkoston oman perhevapaamallin. Malli keskittyy erityisesti erilaisten perheiden tasa-arvoistamiseen. Lue lisää!

Perussuomalaiset

22.9.2017: Perussuomalainen perhevapaamalli perustuu pidennettyyn ansiosidonnaiseen vanhempainvapaaseen ja porrastetusti tuettuun hoitovapaaseen. Sekä äidin että isän vapaiden kesto on kumpikin 3 kuukautta ja vanhempainvapaa, jonka perheet voivat halutessaan jakaa, 9 kuukautta (3+9+3-malli) Lue lisää!

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

22.4.2017: Ykan ehdotus uudeksi perhevapaamalliksi on joustava 6+6+6-malli. Lue lisää!

Kristillisdemokraatit

21.4.2017: Kristillisdemokraatit lisäisivät perheiden valinnanvapautta taaperobonuksella. Lue lisää!

AKAVA

29.3.2017: Akavan perhevapaamallin tavoitteena on ensisijaisesti lisätä työelämän tasa-arvoa. Malli joustavoittaa perhevapaiden käyttöä ja tuo lisää turvaa perhevapaalta työhön palaavalle sekä nostaa työllisyysastetta. Akavan perhevapaamalli huomioi erilaiset perhemuodot. Lue lisää!

SDP

21.3.2017: Työn ja perheen muutoksessa myös perhepoliittisen tuen on muututtava lapsen ja perheen ehdoilla. SDP haluaa uudistaa perhevapaajärjestelmää siten, että se nämä muutokset huomioon ottaen lisää joustoja ja tasa-arvoa. Lue lisää!

Elinkeinoelämän keskusliitto

28.2.2017: Elinkeinoelämän keskusliitto EK ehdottaa perhevapaaetuuksien muuttamista niin, että vanhempainrahakausi on jaettava lähes tasan vanhempien kesken. Lue lisää!

Kokoomus

27.2.2017: Kokoomuksen esityksessä perhevapaat koostuvat äidille maksettavasta odotusrahasta, vuoden pituisesta ansiosidonnaisesta vanhempainvapaasta, josta molemmille vanhemmille kiintiöidään kolme kuukautta, sekä kuuden kuukauden pituisesta joustavasta hoitorahasta. Lue lisää!

Tradenomiliitto

2017: Molemmille vanhemmille kiintiöityjen jaksojen lisäksi perheiden käytettävissä on vapaasti jaettava vanhempainrahakausi, jonka pituuteen voi itse vaikuttaa ansiosidonnaista korvaustasoa säätelemällä. Lue lisää!

Vihreät

15.12.2016: Perhevapaajärjestelmän uudistuksen tavoitteeksi tulee ottaa hoitovastuun tasaisempi jakautuminen vanhempien kesken niin, että naisten asema työelämässä paranee ja miesten rooli kotona vahvistuu. Tähän päästään lisäämällä isälle korvamerkittyjä vapaita. Lue lisää!

Keskusta

13.12.2016: Kannatamme uudistusta, jonka lähtökohtana ovat pidemmät ansiosidonnaiseen tuloon pe- rustuvat vanhempainvapaajaksot. Näin ollen esitys ei ole kustannusneutraali, vaan edellyttää mallin kolmikantaisen rahoituksen perusteellista valmistelua. Lue lisää!

SAK

21.4.2016: SAK:n perhevapaamalli joustavoittaa arkielämää, rohkaisee isiä perhevapaille ja kohtelee kaikkia perheitä tasapuolisesti. Mallin kustannukset eivät eroa nykyjärjestelmän kustannuksista eikä se kasvata työnantajien velvoitteita nykyisestä. Lue lisää!