Perhevapaamallit

Alapuolelle on koottu tietoa eri perhevapaamuodoista ja niiden myöntämisestä sekä hakemisesta. Perhevapaiden tulkitsemisessa auttaa lainsäädännön ja sopimusmääräysten tarkasteleminen, joten olemme ottaneet ne tässä huomioon.

Äitiysvapaa

Äitiysvapaa on 105 vuorokautta poislukien pyhäpäivät. Se alkaa 30 – 50 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. 72 ensimmäistä päivää on palkallista, jos palvelusuhde on kestänyt ennen äitiyslomaa vähintään 2 kuukautta tai äitiysvapaata on haettu viimeistään 2 kuukautta ennen aiottua alkamistta tai raskauden kestosta ja lasketusta synnytysajasta on esitetty todistus.

Äitiysrahaa on oikeutettu saamaan vaikka lapsi menehtyy tai luovutetaan pois kyseisen ajanjakson aikana.

Jos äiti sairastuu äitiysrahakaudella, voidaan äidin oikeus päivärahaa siirtää isälle.

Äitiysvapaata myönnetään äideille, mutta päiväraha voidaan myöntää myös isälle tai adoptioisälle vanhempainrahana. Etuuteen on oikeutettu siltä jalta, jolloin äidillä olisi ollut oikeus saada äitiysrahaa.

Oikeus vanhempainrahaan siirtyy äitiyslomakaudella senkin jälkeen kun äidin sairaus on kestänyt vähintään sairastumispäivän lisäksi 9 arkipäivää.

Äitiysvapaata tulee hakea 2 kuukautta ennen sen ajateltua alkamisajankohtaa. Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää on hakuaikaa yksi kuukausi.

Sovellettava laki:

 • KVhL 29 §
 • KVTES, V luku, 5 §
 • TSL 4:1–3 a
 • SVL 9:3 ja 13
 • SVL 9:3:1
 • SVL 9:14
 • SVL 9:13
 • SVL 9:2
 • SVL 9:13
 • SVL 9:13

Isyysvapaa

Isyysvapaa on enintään 54 arkipäivää. 1 – 18 vuorokauden pituinen vapaa voidaan pitää heti lapsen syntymän jälkeen enintään 4 jaksossa samaan aikaan, kun äiti saa äitiys- tai vanhempainpäivärahaa.

isyysvapaapäivät joita ei ole pidetty on pidettävä vanhempainrahakauden jälkeen enintään 2 jaksossa.

Isyysrahaa maksetaan uuden lapsen syntymään perustuvalla äitiys- tai vanhempainrahakaudella enintään 42 arkipäivältä. 24 arkipäivää näistä voi perustua aikaisemman lapsen ja enintään 18 arkipäivää uuden lapsen syntymään.

Isyysvapaa voidaan myöntää isälle ja adoptioisälle.

Itse vapaasta on ilmoitettava 2 kuukautta ennen sen aiottua alkamispäivää.

Jos vapaa kestää enintään 12 arkipäivää on ilmoituksen tekemiselle aikaa yksi kuukausi.

Isyysvapaa on pidettävä ennen kuin lapsi täyttää 2 vuotta tai ottolapsen hoitoon ottamisesta on kulunut 2 vuotta. Isän vapaita ei voi siirtää äidille ja vastaavasti isyysvapaan 12 ensimmäistä päivää ovat palkallisia.

Muut hakemiset ja perusteet palkollisen isyysvapaan saamiseksi ovat samat kuin äitiysvapaassa.

Sovellettava laki:

 • SVL 9:6 ja 7 §
 • SVL 9:7 §, 2 mom.
 • SVL 9:7 §, 3 mom.
 • KVhL 29 §
 • TSL 4:3a
 • SVL 9:7 §
 • KVTES, V luku, 8 §
 • KVhL 29 §
 • TSL 4:3a
 • KVhL 29 §
 • TSL 4:3a

Lähteet: https://www.kt.fi/sopimukset/ohjeet/kvtes/perhevapaat

Naisten työllisyyden suhteen kotihoidon avustukset ovat hankalia

Vaikka perhevapaiden tasa-arvoiseen käyttöön on pyritty jo vuosikymmeniä on silti nähtävissä perhevaipaiden käytön vaikutus työuriin ja palkkakehitykseen. Suurin osa riskeistä liitty etenkin naispuolisiin ihmisiin.

Tämä johtuu siitä, että vanhempainvapaista koituu työnantajalle suoraan kustannuksia, joista suurin osa korvataan, mutta esimerkiksi korvaavan työvoiman hankkiminen ja siihen liittyvät kustannukset lankeavat suoraan työnantajan itse maksettavaksi.

Kela on koonnut kattavan sivun aiheesta, jossa kerrotaan perhevapaista: https://www.kela.fi/perhevapaat-tietopaketti