Kannanotot

Löydä tietoa, uutisia ja näkemyksiä perhevapaiden uudistamisesta. Tälle sivulle päivitetään aktiivisesti uutta tietoa ja päättäjien näkemyksiä siitä, millainen on tulevaisuuden perhevapaa.

Lapsi- ja perhejärjestöjen kannanotto perhevapaiden kehittämiseen (viitattu 2019)

https://www.lskl.fi/kannanotot-ja-lausunnot/lapsi-ja-perhejarjestojen-kannanotto-perhevapaiden-kehittamiseen/

MLL: Perhevapaauudistuksen pitää perustua lasten ja perheiden tapreisiin (viitattu 2019)

https://www.mll.fi/kannanotot-ja-lausunnot/perhevapaauudistuksen-perustuttava-lasten-ja-perheiden-tarpeisiin/

Vanhempainliiton lausunto (viitattu 2019)

https://vanhempainliitto.fi/kannanotot/lausunto-perhevapaauudistuksesta/

Proliitto: perhevapaat uusiksi (viitattu 2019)

https://www.proliitto.fi/uutiset/tyomarkkinat/perhevapaat-nyt-uusiksi-esittavat-keskusjarjestot